Εξαιρούνται οι νέες άδειες φύτευσης αμπελιού από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων

Οι άδειες για νέες φυτεύσεις που εγκρίνονται με την ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης αδειών σύμφωνα με την εφαρμογή του Καν 1308/2013 το έτος 2016 και

Read More

Επιλέξιμες είναι οι αμπελοοινικές επιχειρήσεις για το μέτρο 3.1 στήριξης νέων συμμετοχών στα συστήματα ποιότητας

Το υπομέτρο καλύπτει τη συμμετοχή στα ακόλουθα συστήματα ποιότητας: α) Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις ονομ

Read More

Φύτευση Νέου Αμπελώνα-Άδεια Εγκατάστασης Αμπελώνα Και Προμήθειας Αντιφυλλοξηρικών Μοσχευμάτων Αμπέλου

Oι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής χορηγούν στον κάτοχο “δικαιώματος φύτευσης” πριν τη φύτευση του νέου αμπελώνα και για ισοδύναμη έκτασ

Read More