Επιλέξιμες είναι οι αμπελοοινικές επιχειρήσεις για το μέτρο 3.1 στήριξης νέων συμμετοχών στα συστήματα ποιότητας

Το υπομέτρο καλύπτει τη συμμετοχή στα ακόλουθα συστήματα ποιότητας: α) Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις ονομ

Read More

Φύτευση Νέου Αμπελώνα-Άδεια Εγκατάστασης Αμπελώνα Και Προμήθειας Αντιφυλλοξηρικών Μοσχευμάτων Αμπέλου

Oι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής χορηγούν στον κάτοχο “δικαιώματος φύτευσης” πριν τη φύτευση του νέου αμπελώνα και για ισοδύναμη έκτασ

Read More