Δηλώσεις συγκομιδής 2019

Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής γίνεται με χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η Αυγούστου κά

Read More